Schody i tarasy

Schody wykonane z płyt bazaltowych

Schody kamienne z granitu

Schody wykonane z granitu

Taras i schody wykonane z granitu

Schody i posadzka wykonana z granitu

Schody i tarasy wykonane z granitu

Schody i tarasy wykonane z monolitów betonowych

Schody wykonane z łupka bałkańskiego