Kominki i Grille

Kominek kamienny z łupka bałkańskiego

Kominek kamienny z łupka tatrzańskiego

Grill kamienny z granitu żółtego

Grill kamienny z łupka drzewiastego

Kominek wykonany z łupka kwarcytowego

Kominek wykonany z łupka tatrzańskiego

Grill kamienny z łupka tatrzańskiego