Elewacje kamienne

Elewacja kamienna z łupka tatrzańskiego

Elewacje kamienne z łupka bałkańskiego

Elewacje kamienne z łupka drzewiastego

Elewacje kamienne z łupka greckiego

Elewacje kamienne z łupka tatrzańskiego

Elewacje kamienne z łupka kwarcytowego